Merge Tactics

Merge Tactics เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนววางแผนตั้งป้อม

21/01/2022 Meetung Akiko 0

Merge Tactics เกมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ แนววางแผนตั้งป้อม จุดเด่นของเกมนี้ คือ ผู้เล่นจะต้องวางแผน ส่งตัวละครไปวางตามบล็อกต่างๆ ซึ่งเกมนี้จะมีอาวุธ และ อาชีพของตัวละครที่ค่อนข้างหลากหลาย และ เมื่อผ่านด่านไปแต่ละชั้น ร้านค้าของเกมจะให้ผู้เล่นเลือกซื้อสิ่งของเพื่อใช้ในการเล่นเกม ผู้เล่นสามารถกด เลือกซื้อบล็อกเพิ่มขึ้นแล้ว หรือสามารถผสมรวมกับบล็อกเดียวกันได้ ระดับเลเวลของบล็อกก็จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 หน่วย หรือผู้เล่นสามารถกด เลือกตัวละครที่อยู่ด้านล่าง ก็ได้เช่นเดียวกัน ระบบเกมจะวางตัวละครที่บล็อกอัตโนมัติ เพื่อทำการอัพเกรดบล็อกของตัวละครของผู้เล่น […]